Mlekara Master Milk

Početkom 2010. godine kompanija Master frigo d.o.o. iz Beograda otkupila je mlekaru Blacini d.o.o iz Blaca, nekadašnju mlekaru ’’Toplica’’ Blace. Osnovana je nova kompanija Master Milk d.o.o sa sedištem u Blacu, sa namerom da se pokrene proizvodnja, obnovi proizvodni pogon i da se mlekara u potpunosti osposobi za preradu 100 tona mleka dnevno. U potpunu automatizacju proizvodnje, počevši od prijema, CiP-a, preko pasterizacije, pripreme i pakovanja kiselo-mlečnih napitaka, moderne mašine za pakovanje pasterizovanog i sterilnog (dugotrajnog) mleka, moderan i automatizovan lager gotovih proizvoda, za 2 godine, uloženo je preko 5 mil. EUR-a, kako bi mlekara zadovljila sve evropske i svetske standarde u proizvodnji mleka i mlečnih proizvoda. Planira se iskorišćavanje maksimalnog kapaciteta proizvodnje od 100 hiljada litara dnevne prerade mleka.
Proizvodni program će obuhvatati pasterizovano i sterilizovano mleko, kiselo-mlečne proizvode, voćne jogurte, pavlaku i sireve, a planirano je i da se deo proizvodnog pogona prilagodi za proivodnju koncentrisanih voćnih sokova.
Svoje tržište proizvodi će naći kao robne marke trgovinskih lanaca, sopstvene robne marke, a dobar deo proizvoda, zbog lokacijske prednosti, naći će svoje kupce i na Kosovu, kao i van granica Srbije u susednoj Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori i Bugarskoj.

Itochu investira u srpske maline

ITOCHU korporacija (sa sedištem u Minato-ku, Tokio, Masahiro Okafuji, predsednik i izvršni direktor, u daljem tekstu „ITOCHU“) objavila je danas dodatnu kupovinu akcija u Master Fruits D.O.O. Beograd (sa sedištem u Republici Srbiji, Milena Cvetić, direktor, u daljem tekstu „Master Fruits“) preko Dole Asia Holdingsa (s sedištem u Singapuru, Takeshi Kumekava, CEO, u daljem tekstu: DAH), zarad proširivanja transakcije za IKF (Individualne brzo zamrznute) proizvode sa Evropom i dalje promocije i razvoja Dole Packagedfoods biznisa.

https://www.itochu.co.jp/en/news/
https://www.freshfruitportal.com/news/
https://iegvu.agribusinessintelligence.informa.com/